Mannen, som samvetslöst tog allt från en försvarslös person och lämnade denne i skiten, är identifierad

Advertisements